Sosyal Medya'da Takip Edin.
İlhan Erkan Kişisel Web Sitesiİlhan Erkan Kişisel Web Sitesiİlhan Erkan Kişisel Web Sitesi
+905322555618
[email protected]
İstanbul/Türkiye
İlhan Erkan Kişisel Web Sitesiİlhan Erkan Kişisel Web Sitesiİlhan Erkan Kişisel Web Sitesi

LİDER MARKA OLMAK

LİDER MARKA OLMAK

Günümüzde markalarının ürünlerini satın alan müşteriler artık eskisi gibi değil. Hele hele yaşadığımız bu son pandemi her alanda tüketicilerin markalara ve ürünlerine karşı düşüncelerini değişmesi ve yeni algıların oluşmasını sağladı. Markalar; sayısız seçeneğe kolaylıkla ulaşabilen, duygularını, fikirlerini, şikâyetlerini bütün dünyayla paylaşabilen, hiçbir segmente sığmayan, daha fazlasını isteyen ve zor memnun olan müşterilerle karşı karşıyalar.

Bugün artık markadan söz edildiğinde, sadece müşterilere hitap eden soyut bir varlıktan bahsedilmiyor. Aksine marka deyince bütün değer ortaklarıyla kurulan sıkı iş birlikleri ile birlikte oluşturulan ve müşterileri ile paylaşılan bir anlam olarak tanımlanıyor.

Bir markanın liderliğinden bahsettiğimiz zaman sadece ölçülebilen büyüklüklerden değil, bunların yanı sıra konsept liderliği, çalışanlarına katmış olduğu değerler, onlara rehberlik yapma ve hayatlarına anlam katma gibi kolay ölçülemeyen ama insanların üzerinde son derece etkili olan bir anlayıştan bahsediyoruz.

İnsanlar inandıkları ve değer verdikleri liderleri takip eder, inandıkları markaları savunur, onların çalışanı ve iş ortağı olmak isterler. İnsanların gözünde bu mertebeye ulaşmak isteyen markanın, bir “gelecek hayaline” sahip olması ve bu hayaliyle müşterisi olsun olmasın herkese ilham vermesi gerekir. Marka, bu hayalini iyi bir hikâye ile anlatmalı, bu hikâye ve yarattığı değerlerle insanları kendi etrafında toplamalıdır.

Markalar müşterilerinin söylediklerine kulak vermeli, onların dile getirdikleri her konuyu dinlemeli ve onlarla iş birliği yapmalıdırlar. Müşterileri, tedarikçileri ve franchiseeleri “işin içine dâhil eden” markalar, değerli öngörüler elde etme, yaratıcı fikirleri yakalama ve daha da önemlisi müşterilerinin sayısını artırma imkânına kavuşurlar. Güçlü markalar yaratmak için şirketlerin yetenekleriyle öne çıkan insanlara ihtiyacı var. Lider olmak, öncülük yapmak için şirketlerin, yaratıcı ve yetenekli insanları kendilerine çekmek ve onlara kendilerini doğru ifade edebilmelerine, kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak önemli felsefeleri içinde yer almalıdır.

Markaların Rekabette en önemli felsefesinin, müşterilerini en iyi tanıyan ve anlayan marka olarak belirlemesi çok önemlidir. Araştırmalardan elde edilen bilgiler bugünün dünyasında belirli bir noktaya kadar yarar sağlıyor. Müşterilerin ve genel olarak bütün değer ortaklarının hızla değişen davranışları hakkında öngörüye sahip olmak için şirketlerin daha karmaşık verileri çok daha hızlı ve gerçek zamanlı analiz etmeye ihtiyaçları var.

Bugünün şirketleri, eskiye kıyasla çok daha karmaşık yapılara sahip gibi görünseler de yaratılan sistemleri sayesinde verileri sürekli ve anlık kontrol ederek, çok kısa sürede analiz ile çözüm üretebilen yeni stratejik uygulama planlarının oluşmasına destek verebilen bir yapıya sahip.

Bu karmaşık organizasyonları daha etkili yönetmenin yolu, çalışanların iş birliğini ve katılımını artırmak ile gerçekleşebileceğini belirtmeliyim. Şirketlerde daha çok sayıda insanın karar alma sürecine katılması, liderlerin de katılımcı bir kültürün oluşmasını teşvik etmeleri, markalar için çok önemli olmakla beraber, önemli değerlerin yaratılmasını beraberinde getirmektedir.

Bir başka değerlendirme ile markaların, her ne pahasına olursa olsun başarılı olma anlayışı, yerini bütün sektörlerde sürdürülebilir büyüme anlayışı ile yer değiştirdiğini gözlemliyoruz.

Gelecekte de en az bugün kadar başarılı ve güçlü olabilmenin yolu herkesin yararına olan sürdürülebilir bir organizasyon oluşturmakta geçeceğini belirmeliyim. Lider marka olmak için bu zamanın ruhunu iyi kavramak ve işi bir hesap oyunu gibi değil, insanlara fayda sağlayan bir değer platformu olarak yönetmek gerekmektedir.

Ülkemizde, bu değerleri felsefe olarak kabul edip, pratik yaşamına geçiren ve başarıya ulaşan markaları çok net görmekteyiz. Sektöründe lider olan markalar kadar liderliğini yitiren markaların, dikkatlice bakıldığında yukarıda çok kısaca söz etmiş olduğumuz değerlere ve gelişmelere uyum sağlamadıklarını, kendini yenilemek bir yana yalnızca kazanç odaklı olduklarını görmekteyiz.

Lider Markalar için stratejinin, herkesin koştuğu kulvarda koşmak yerine kendilerine yeni bir kulvar açmak için çaba göstermeleri gerektiğinin çok önemli olduğunun belirtmeliyim.

Lider marka olmak için, en mükemmel marka olmak yanında, en sahici, en gerçekçi, en özgün marka olmak için çaba göstermek gerekiyor.