Sosyal Medya'da Takip Edin.
İlhan Erkan Kişisel Web Sitesiİlhan Erkan Kişisel Web Sitesiİlhan Erkan Kişisel Web Sitesi
+905322555618
[email protected]
İstanbul/Türkiye
İlhan Erkan Kişisel Web Sitesiİlhan Erkan Kişisel Web Sitesiİlhan Erkan Kişisel Web Sitesi

BAŞARILI BİR FRANCHISE SİSTEMİ İÇİN

BAŞARILI BİR FRANCHISE SİSTEMİ İÇİN

Franchising sisteminde büyüyen ve gelişen çok sayıda başarılı iş gördüm. Ancak aynı zamanda önce başardığını sanan fakat çok başarısız olanları gördüm. Başarılı olanların izlediği yollar çeşitli ve değişken iken, başarısız olanların izledikleri yol ise şaşırtıcı bir şekilde gözle görünür ve birbirine benzeyenlerdi. Başarısızlık, başarı gibi tesadüfen ortaya çıkmaz. Başarısızlığın ortaya çıkma sebepleri insanların yapmış oldukları yanlış seçimler ile ilgilidir. İşte yaptığımız hatalar genellikle önlenebilir düzeltilebilir hatalardır. Bu makalemde bir sistemin veya işin franchise edilmesinde şirketlerin çok sık yaptık-ları hataları belirtmeye veya tespite çalışacağım.
Hazırlık ve Amaç
Muhtemelen franchisorlar tarafından en çok yapılan hataların başında planlama eksikliği gelmektedir. Genellikle yeni franchisorlar; avukatlarının, franchise sözleşmelerini ve diğer belgelerini, bu belgelerin kapsadıkları iş kararlarının, içeriklerinin önemine fazla hassas davranmadan işi ve sistemi gerçek anlamda koruyan önlemleri dikkate almadan hazırlamalarını ya önemsemez ya da ilgilenmezler. Frachising sistemi içerisinde küçük hatalar o kadar çok tekrarlanır ki sonunda bunlar çok büyük hatalara yol açarlar. Telif hakkı ücretindeki yüzde birlik bir hata 100’ün üstünde franchisee ile çarpıldığında milyonlarca dolar zarara yol açabilir. Bu detay bile başarıyla başarısızlık arasındaki bir farktır. Girişimci bir franchise teklifini, sözleşmesini yapılandırırken alması gereken, onlarca sistemi tehdit eden ve ya olumlu yönde katkı sağlayan kararlarla karşılaşır. Ve bunların hepsinde markanın ve sistemin korunması adına doğru adımların atılması veya kararların yürürlüğe konulması çok önemlidir.
Strateji ve Planlama
Planlama konusuyla yakından ilgili olan diğer bir konu da “Lideri takip et” zihniyetidir ki bu genellikle franchising sürecinde kendi yolunu bulur. Birçok girişimci başarılı rakiplerini gözlemledikten sonra hemen franchising işine girerler. Çünkü başarının onların stratejilerini taklit etmeye bağlı olduğunu düşünürler. Ama bu doğru değildir. McDonald’s ülkemizde sahneye ilk çıktığından
itibaren onu taklit eden veya stratejilerini izleyen onlarca girişimci ortaya çıktı çoğu battı. Hatta aynı stratejiyi taklit etmeye çalışan kendine özgü planlama yapıp pazar stratejisi geliştirmeyen birçok uluslararası marka bile onlarca deneyimlerine rağmen ülkemizi terk etmek ve bu pazardan çıkmak zorunda kaldılar. Peki Burger King neden başarılı oldu? Çünkü kendi sistemini ülkemiz koşullarına uyarlayan, özgün kurallarını geliştirdi ve uyguladı. Sürekli farklı olmaya, marka pazarlama stratejisinde ülke koşullarını doğru analiz edip uygulamaya cesaret etti. Yani kendine özgü planlama ve strateji geliştirdi önce ürününü doğru konumlandırıp müşteri memnuniyeti odaklı çalıştı. Sık sık en büyük ve başarılı franchisorları taklit eden ve onların stratejisini uygulamaya çalışan franchisorlarla karşılaşırız. Ne yazık ki bunların işi belirli bir süre sonra başarısızlıkla sonuçlanır. Başarının anahtarı bu durumda farklı olmakta yatar. Rakipler iyi bir planlama yapmış olsalar da yeni franchisorun şartları farklı olacaktır. Farklı bir iş modeli. Farklı yönetim ekibi. Farklı felsefe. Farklı Pazar.
Farklı yatırım gereği. Farklı eğitim gerekleri. Ve farklı rakipler. Sanayi liderinin stratejisini taklit etmek bir strateji değildir. Bu genellikle felaket reçetesidir. 

Operasyon
Yeni franchisorlarda tipik olarak benzer olan bir düşünce veya uygulama gözlemlenmektedir. Zaten başarılı bir işi yürütüyorlardır. Bu işleri kuran girişimciler hemen hemen zengin kaynaklara sahiptirler, kendilerine güvenmektedirler. Sermayelerini arttırmak için zor işleri yapma becerilerine sahiptirler. İşlerini dışarıdan yardım almadan kurmayı başarmışlardır. Peki, o zaman franchising onlar için ne gibi bir fark yaratacaktır? Franchising işi, franchisorun çeşitli alanlarda uzmanlığa sahip olmasını gerektirir. Stratejik planlama, kurumsal gelişme, finansal analiz, franchise sözleşmelerinin

 hazırlanması, operasyon belgeleri ve el kitapları, eğitim, franchise pazarlaması ve franchise satışları vb. Genellikle franchisorlar iç kaynaklarına güvenmektedirler. Bir işletmenin aynı anda çok işletme olarak çalıştırılmasında gerekli olan deneyinden uzak olan ve franchising konusunda uzman olmayan avukat yönetici veya kişilerle, kendilerine güvendiği için çalışmakta sakınca görmezler. Ama kendileri de çoklu yönetimde deneyim sahibi değildirler. Bu durumda aslında kaçınabilecek hatalar deneyimlerden yoksun olunması sebebiyle tekrarlanmış olur. Deneme ve yanılma, franchising ‘i öğrenmenin en pahalı bir yoludur.

Bütçe
Franchising, işinizde hızlı büyüme için düşük maliyetli bir araç olarak yorumlanabilir. Ancak bu büyümenin doğru olabilmesi için masrafsız yeni yatırımsız gerçekleşmesi mümkün değildir. Franchising’e başlamak için yeni franc-hisorların, stratejik planların, işletme el kitaplarının, eğitim sistemi ve pazarlama malzemelerinin geliştirilmesi için genellikle zamanı ve kaynakları
bütçelemeleri gerekir. Sözleşmelerin yapılması, belgelerin hazırlanması ve gerekli kayıtların yapılması için yasal giderleri karşılamak durumundadırlar. Ayrıca, muhasebe, basım, yolculuk vs giderleri de olacaktır. Franchise pazarına yatırım yapmaları ve franchise organizasyonunu kurmak için para harcamaları gerekir. Sadece ayaklarını ıslatacak kadar suya girmek isteyenler için Franchisinge yapılan yatırım küçük olacaktır. Ancak daha derin sulara dalmak isteyenler için
giderler çok yüksek olabilir.
İlk Franchise Satışı
Franchising’deki en büyük hatalardan biri, franchisor, franchise satışlarını başlattıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir. Yeni bir franchise programının geliştirilmesi için 20.000 -200.000 $ harcadıktan sonra, franchisorlar genellikle hemen satmaya hazır hale geldiklerini düşünürler. Ve elinde belirlediği rakamları hemen verecek olan adayları kapısında gören franchisor yapmış olduğu yatırımları hemen geri alabilme duygusu ile aday seçimi konusunda hassas davranmadan kendi belirlemiş olduğu franchise normlarını önemsemeden yapacağı satışlar ilk zamanlarda sıkıntı yaratmasa bile daha sonraları için ciddi tehditleri beraberinde getirir. Bu ilk franchise satışları, gelecekteki büyük satışların önünü kesebilir. Bir franchise sürecinde ve marka için franchiseelere kaliteli olmasından daha önemli bir şey yoktur. İyi olan franchisor’lar işe yüksek standartlarla başlarlar ve bu kaliteli franchisee-lerin gelecek yıllarda markalarının başarısında önemli rol oynayacaklarını bilirler.
Franchisee başarısı
Yeni franchisorlar tarafından yapılan en ironik hatalardan biri belki de Franchisingin en önemli ilkesini tam olarak anlayamamalarıdır. Franchiseeleri başarılı olmayan sistemler başarısız olurlar. Bir başka deyişle ise Franchiseelerinin başarılı olmasını sağlarsan, franchisor olarak sen de başarılı
olursun. Genç franchisor’lar işlerini ne kadar hızlı büyütebileceklerine odaklanırlar, aslında odaklanmaları gereken franchisee’lerinin başarılı olmalarını nasıl sağlayacaklarıdır. Başarılı Franchiseeler daha fazla telif hakkı öderler, daha az desteğe ihtiyaç duyarlar, büyük halkla ilişkiler sağlarlar,
kendileri için daha fazla franchise alırlar ve markayı yeni Franchiseelere doğru olarak tanıtırlar. Başarısız olanlar ise daha az öderler ve büyümeyi ve satışı güçleştirirler. Franchisingin en büyük gücü yatırım sermayesi ihtiyacı ile kısıtlanmadan büyük çapta büyüme yeteneğidir. Franchiseelerinizi destekleme yeteneğinizin kapasitesini veya yeterliliğini göz ardı ederek hızlı satış yapmaya
yeltenmek muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Hâlbuki franchisee nin başarısı için her türlü desteği sağlayan onun yanında olan franchisorlar sistemin başarısı için yatırım yaptıklarının bilincinde olanlardır. Başarınıza odaklanırsanız başarı kendiliğinden gelecektir.